Samarbeidsorganisasjon 2022

North Cultitude 6263


North Cultitude 6263 
 jobbar for å auke og forbetre det kulturelle samarbeid langs 62. og 63. breiddegrad jorda rundt. Samarbeidet er mellom artistar, kulturelle organisasjonar, institusjonar og kreative industriar. Ideen er å lage eit aktivt nettverk som ein plattform for samarbeid på det kulturelle feltet. Vi nyttar internettet for interaktiv kommunikasjon over distansane og opprettar noder som kontaktpunkt i hvert land. I dei neste ti åra er prosjektmålet fortsatt å spre nettverket i dei 9 landa og inspirere til tverrfaglege og internasjonale kunstprosjekt, kunstbiennaler og kulturelle arrangement.

Follow Me

Get new content delivered directly to your inbox.