Samarbeids-organisasjon 2022

North Cultitude 6263


North Cultitude 6263
 er eit internasjonalt kulturelt nettverk som jobbar for å auke og forbetre det kulturelle samarbeid langs 62. og 63. breiddegrad jorda rundt. Samarbeidet er mellom artistar, kulturelle organisasjonar, institusjonar og kreative industriar. Dei nyttar óg internettet for interaktiv kommunikasjon over distansane og har oppretta nodar som kontaktpunkt i kvart land. Prosjektmålet er fortsatt å spre nettverket og inspirere til tverrfaglege og internasjonale kunstprosjekt, kunst-biennal og kulturelle arrangement.

Breiddegradane går gjennom dei ni landa Noreg, Sverige, Finland, Færøyane, Island, Grønland, Canada, USA og Russland.

For Stangvikfestivalen har dei spela inn musikarar og artistar frå nettverket sitt og bidrege med betydelege økonomiske midlar saman med Nordisk Kulturkontakt.

Nettverkets prosjektleiarar Ole Tolstad og Andreas Brännlund vil vera med under hele festivalen.

Kom og høyr meir om prosjekta deira på «Pub med noko 6263 attåt»
torsdag 28. juli kl. 22.00 i Bondehuset i Stangvik!

Follow Me

Get new content delivered directly to your inbox.

Reklame