Frå www.stangvik.no har vi henta følgjande; Stangvik ligg i Surnadal kommune på Nordmøre, og er ei bygd med omlag 50 husstander.

Stangvik er eit tidlerare kommunesentrum frå den gongen fjorden var viktigaste ferdselsåra. Det unike i Stangvik er at vi har greidd å halde på eit særprega bygdesentrum.


I helgene og om sommaren er Stangvik eit populært utfartsområde, og det er mange hytter i bygda. Mykje av aktivitetane og det sosiale livet er samla rundt grendahuset Bondehuset

Bondehuset
Stangvik Kirke
Foto Frode Hansen

Pakkhuset