Festival 16

StangvikfestivalenFestivalen 2016

Vi ønsker velkommen til en ny storslagen festival 28.-31. juli 2016.

Program vil snart bli slept og vi garanterer en festival med kvalitet, intimitet og stor spennvidde.